CETRIDINE® RD

Течен концентрат без формалдехид и глиоксал за дезинфекция и почистване на всички миещи се повърхности

АВ: Глутарал, Дидецилдиметиламониев хлорид.

В състава е включен и корозионен инхибитор, осигуряващ защита срещу корозия при дезинфекция и почистване на метални повърхности и медицински инструменти.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

  • В ХУМАННАТА ПРАКТИКА: бактерицидно, вкл. туберкулоцидно (M. terrae), фунгицидно (C. albicans, Asp. versicolor, Cladosporium cladosporioides), Пълно вирусоцидно действие (Vaccinia virus, Herpes, Adeno virus) и спороцидно действие (Bacillus subtilis).

 

  • ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКА: бактерицидно (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis), фунгицидно (C. albicans, Asp. versicolor, Cladosporium cladosporioides), Пълно вирусоцидно действие (Vaccinaia virus, Herpes, Adeno virus, Класическа чума по свинете (CSFV), Шап (FMDV), Болест на Ауески (Aujeszky Disease Virus), Заразен хепатит по кучета (Virus HCC) и спороцидно действие (Bacillus subtilis), Класическа чума по свинете (CSFV); Вирус на чумата по дребните преживни животни (PPR); Птичи грип; Свински грип; Вирус на африканска чума по свинете (АЧС; ASF).

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: CETRIDINE® RD е предназначен за:

  • Дезинфекция и почистване на повърхности в помещения със завишен инфекциозен риск: операционни зали (операционни маси, поставки за хирургични инструменти и други медицински пособия и материали, операционни лампи и др.), зали за реанимация и интензивно лечение, хемодиализни зали, трансфузионни центрове, неонатологични и детски отделения, пневмофтизиатрични отделения, манипулационни, превързочни и други (кушетки, болнични легла, дюшеци с миещи се повърхности, плотове и др.).
  • Почистване и дезинфекция на външни повърхности на медицинска апаратура (ехографи, рентгенова апаратура, електрокардиографи, апаратура за функционална диагностика, физиотерапевтична апаратура и др.).
  • Препаратът е подходящ за почистване и дезинфекция на миещи се повърхности в болници, социални заведения (детски градини и ясли), санаториуми, хотели и обществени сгради, в хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната промишленост, в заведения за обществено хранене.
  • За почистване и дезинфекция на всички видове миещи се повърхности (стени, подове, мивки, вани, тоалетни, санитарен фаянс и др.), предмети в общата медицинска и стоматологична практика.
  • Дезинфекция и почистване на повърхности и оборудване във ферми и предприятия в животновъдството (животновъдни сгради, кланици, люпилни и др.), контейнери, хладилни камери, транспортни средства за хранителни животински продукти и суровини, във ветеринарната практика на инвентар, дезинфекционни бариери на гранично-пропусквателни пунктове и други критични места при отглеждане на животни (дезинфекционни вани, дезинфекционни станции и др.).

 

Разфасовки:  Бутилка 1 kg;
   Туба 10 kg.


 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни