Текстилна индустрия

Текстилното производство и третирането на тъкани има много високи хигиенни изисквания и силно специфични потребности. Апрегирането и багренето на текстилни материи се нуждаят от множество перилни продукти, омекотители, антипенители, диспергатори, комплексообразуватели, стабилизатори при избелване в прекис, буфери за регулиране на pH в разтворите, авиважи и ензими за облагородяване на тъкани и прежди.

HMI Co., Ltd. предлага богата гама от висококачествени средства и решения за обработка на тъкани, които гарантират максимални резултати за Вашата продукция на оптималната цена. 

 

  Текстилно-спомагателни средства

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни