Стерилизационна техника от F. & M. Lautenschläger

 120 години опит в стерилизационните технологии

от 1888 г...

 ... до днес

 

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни