Миещи и дезинфекциращи машини за медицински инструментариум и оборудване KEN

Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД гр. В.Търново предлага произвежданите от датската компания KEN миещи и дезинфекциращи машини за подлоги, хирургически инструменти и твърди ендоскопи за здравеопазването, миещи и дезинфекциращи машини за лабораторна стъклария, ултразвукови почистващи машини, съдомиялни машини за заведенията за обществено хранене, както и миялни машини за хранително-вкусовата промишленост.
Машините на KEN удовлетворяват всички изисквания за миене и дезинфекция в болници, клиники и административни сгради.

Всички предлагани от нас машини на KEN отговарят на изискванията на новия Стандарт за миещи и дезинфекциращи машини EN/ISO 15833, както и на изискванията на Стандарт EN ISO 13485, Директива 93/42 ЕЕС и на Закона за Медицинските Изделия.

Каквито и да са индивидуалните изисквания по отношение на миещия и дезинфекциращ капацитет, ХМИ предлага на клиента решение, придаващо му увереност в направения възможно най-добър избор.

Сервизът на ХМИ предлага широк диапазон услуги, включително договори за абонаментно сервизно обслужване, гарантиращи, че машините и оборудването ще функционират правилно във всеки момент от времето.
 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни