Експерт в плазмената стерилизация на медицински устройства


RENOSEM Co., LTD
. е иновативна компания, разработчик и производител на най-съвременните нискотемпературни плазмени стерилизатори със собствени високотехнологични плазмени технологии.

Този метод на стерилизация бързо се доказа и наложи в световен план заради своите предимства, позволявайки да се стерилизират влагочувствителни и термолабилни медицински иделия в операционни зали и ОЦССМ, както в многопрофилни болници и клиники, така и в офталмологии, биолаборатории, стоматологични клиники, ветеринарни центрове и т.н.  


Серия RENO

Нискотемпературните плазмени стерилизатори RENO са изключително надеждни, сигурни и екологични. Методът на стерилизация използва H2O2 и DBD плазма, с абсолютно безвредни остатъчни продукти – вода и кислород.
 


 

Нискотемпературната плазмена стерилизационна технология е много по-деликатна и щадяща твърдите ендоскопи, отколкото парните стерилизатори, което спестява от разходи по поддръжката им.

По-деликатния процес позволява стерилизацията на по-голям обхват медицински и хирургични изделия. 

Освен с ефикасния и безвреден за околната среда процес, стерилизаторите RENO са характерни и с: лесна и удобна употреба и поддръжка, интуитивен дизайн и интерфейс за диагностика и калибриране, термален принтер за отчет на извършения процес, система за изтегляне и обезопасяване на данни, мобилни колела.

Предлагат се три модификации според потребностите от стерилизация: RENO-S30, RENO-D50 и RENO-S130.

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни