През периода 2009 – 2010 г. HMI Co., Ltd. осъществи мащабен проект за въвеждане на