HMI Co., Ltd. стартира инициатива за модернизиране на българските болнични отделения за централно снабдяване със стерилни материали 

 

На 26 февруари 2010 г. в „Интерхотел Велико Търново” се проведе семинар на тема „Новаторски идеи в областта на планирането и изграждането на съвременни отделения за централно снабдяване със стерилни материали”, организиран от „Хигиенно-Медицинска Индустрия” ЕООД в помощ на медицинските заведения в страната относно подобряването и привеждането на отделенията за централно снабдяване със стерилни материали /ОЦССМ/ в съответствие с националното и европейското законодателство в тази област.

В семинара взеха участие директори, управители и представители на много от водещите медицински заведения в страната, които имаха възможността да се запознаят с новостите в бранша и да се включат в отворените дискусии. Програмата на семинара представи лекциите на български и международни специалисти в областта на дезинфекцията и стерилизацията: 


„Европейски стандарти в областта на болничното снабдяване със стерилни материали и отражението им в нормативната база на Република България.”
– д-р Асен Пачеджиев, Консултант към Дирекция "Надзор на заразните болести" в МЗ.

   


Компания F. & M. Lautenschlaeger - Новаторски идеи в проектирането и производството на медицинска техника от 1888 г." – д-р Маркус Мойрер, Управител на F. & M. Lautenschlaeger.

   

„Стерилизационни технологии за повторна обработка на медицински изделия." – д-р Маркус Мойрер, Управител на F. & M. Lautenschlaeger.   


„Принципи за разполагане на оборудване в болнични отделения за централно снабдяване със стерилни материали”
– инж. Сашо Първанов, търговски представител на „Хигиенно-Медицинска Индустрия” ЕООД.

   

Представяне автоматичните миещи и дезинфекциращи машини на компания KEN, Дания – инж. Сашо Първанов, търговски представител на „Хигиенно-Медицинска Индустрия” ЕООД.


Представяне на стерилизационни контейнери на компания Martin, Германия – инж. Велко Стоименов, търговски представител на фирма Дарис-МС.


В качеството си на упълномощен представител за България на световноизвестната компания Lautenschlaeger, Германия, водещ производител на автоматични парни стерилизатори, парогенератори за чиста пара и преобразователи на пара, “Хигиенно-Медицинска Индустрия" ЕООД представи готовността си да съдейства на българските здравни заведения в извършването на предварителни проучвания, определяне размера на инвестициите и изготвянето на идейни проекти, както и проектиране, изграждане, монтаж на оборудване, предпускови изпитания, пускане в експлоатация, обучение на персонала и валидиране на болнични отделения за централно снабдяване със стерилни материали.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни