HMI® SMART PUMP

Умна дозираща система без инсталация във водопроводната и електрическата мрежа

Новата системата за дозиране на работни разтвори Smart Pump позволява приготвянето на разтвори директно на мястото на употреба. За разлика от инсталираните във водната мрежа диспенсъри, HMI® SMART PUMP е доста по-гъвкава система - не се нуждае от вода или електричество нито за инсталирането му, нито за работа с него.

С HMI® SMART PUMP се избягват всички проблеми, свързани с ниското или променливо налягане във водопроводната мрежа, натрупванията на варовик, котлен камък или други налепи, всички от които водят до неточно дозиране. 

  • Системата предлага винаги точно и икономично дозиране в широк обхват за избор на доза, и лесно опериране. (Лесен избор на дозата в обхвата от 10 до 30 мл през 5 мл.)
  • Дизайнът е замислен така, че HMI® SMART PUMP може да дозира от абсолютно всякакъв тип туби, контейнери или бутилки директно в кофа или в бутилка с аерозол, което я прави изключително гъвкава за употреба. 
  • Може да се използва и за ръчно дозиране на перилни препарати и детергенти за съдомиялни машини, при липсата на автоматични дозаторни помпи за тях.
Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни