HMI® DENTASPRAY

Бързодействащ препарат за почистване и дезинфекция на повърхности на медицинска и стоматологична апаратура и оборудване

АВ: Етилов алкохол, Хлорхексидин диглюконат, Бензил-С12-18-алкилдиметил амониев хлорид.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Препаратът има бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (HIV type 1) действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: За почистване и дезинфекция на малки по площ, труднодостъпни повърхности, оборудване и апаратура, предмети и прибори в здравни и лечебни заведения.

Използва се в стоматологични, лекарски кабинети и лаборатории (за дезинфекция на стоматологични асистентски масички, стоматологични наконечници, операционни маси, превързочни маси, стоматологични столове, лабораторни маси, офис оборудване и др.).

Готов разтвор.
 

Разфасовки:   Бутилка с пулверизатор 500 ml;
   Бутилка 1 L;
   Туба 5 L.


Изтегли PDS

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни