ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ с район на действие област РУСЕ и региона

Във връзка с разширяване на търговската дейност и поставените високи цели „ХМИ ТРЕЙД“ ООД търси да назначи на постоянен договор

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ с район на действие област РУСЕ и региона

Задължения:

- Организира и води бизнес преговори, установява и поддържа дългосрочни бизнес отношения с търговски обекти в сферата на ресторантьорството, хотелиерството, развлекателни заведения, обществени сгради и други обекти в района;
- Разработва нови клиенти и пазарни ниши, представяйки продукти на фирмата;
- Участва във фирмените презентации;
- Създава, поддържа и развива търговска мрежа на Дружеството в поверения район;
- Извършва посещения на клиенти, осъществява професионални консултации, взема заявки и извършва доставки;
- Изпълнява транспортни и логистични задачи;
- Носи отговорност за изпълнение на планираните стратегически цели;
- Следи за спазване на стандартите за добро и качествено изпълнение на бизнес процесите;
- Анализира процесите на пазара в сектора и конкуренция;
- Изготвя и предава периодична обратна връзка към Ръководството.

За повече информация последвайте линка:

JOBS.BG - ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ с район на действие област РУСЕ и региона, Русе, обява за работа от ХМИ ТРЕЙД ООД