Гаранция за качество

От създаването си HMI Co., Ltd. е фокусирана върху клиентите си. Ние плътно следваме световните иновации и винаги ще правим необходимите инвестиции за развитие на иновативни продукти и услуги доставящи допълнителна стойност и удовлетвореност на нашите клиенти. Всъщност това са ангажиментите, които ние сме поели и пред нас самите, и чрез които заявавяме нашата отговорност пред вас, нашите клиенти.

Сертификат за управление на качеството  ISO 9001,
издаден от BUREAU VERITAS Certification