HMI® TABIDEZ 56 tabletes - дезинфектант за твърди повърхности на таблетки
HMI® TABIDEZ 56 tabletes - дезинфектант за твърди повърхности на таблетки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Висококачествена и бърза дезинфекция на хлорна основа
+ Подходящ за повърхности в контакт с храни
+ Подходящ за дезинфекция в помещения с висок инфекциозен риск
+ Подходящ за дезинфекция и избелване на бели текстилни тъкани
+ Лесно и точно дозиране
+ Бързоразтворим

 ВИД НА БИОЦИДА
+ Таблетки

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Дезинфекция на миещи се повърхности, кухненска посуда, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на пациенти, бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло и др.), бариери, кофи за смет
+ Подходящ за професионална употреба 
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

 АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Натриев дихлоризоцианурат 99 g 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Фунгицидно (C. albicans, A. niger)
+ Вирусоцидно (HIV, HBV, Rota, Herpes)
+ Aлгицидно
+ Спороцидно

РАЗФАСОВКИ:  1 kg


СРОК НА ГОДНОСТ: 
2 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. 
Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.