hmi® bioforce DMC - биологично отстраняване на миризми в канали и тръбни системи
hmi® bioforce DMC - биологично отстраняване на миризми в канали и тръбни системи

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Биологичен продукт на базата на живи микроорганизми и ензими
+ Бързо и ефективно разгражда протеините и другите отпадъци в канализацията, източник на миризми
+ Oтстранява неприятните миризми заедно с техния източник
+ Безопасен за сифоните, тръбите и решетките, както и за човешкия организъм
+ Биологичен продукт без наличие на вредни вещества

ВИД НА ДЕТЕРГЕНТА
+ Течност
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Премахване и контрол на миризми в тръби и канали, санитарни системи и други отходни места
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в заведения и обществени сгради / третиране на води

СЪСТАВ
+ Подбрани микроорганизми
+ Ензими
+ Парфюм

РАЗФАСОВКA:  1 L


СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години