HMI® GELASEPT - гел за дезинфекция на ръце
HMI® GELASEPT - гел за дезинфекция на ръце

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Дезинфекциращ гел на алкохолна основа
+ Широк спектър на действие
+ Бързо действие
+ Съдържа щадящи кожата съставки
+ Подходящ за продължителна употреба

ВИД НА БИОЦИДА
+ Гел
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце
+ Дезинфекция на малки участъци от кожата преди манипулации
+ Подходящ за професионална и масова употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Етанол 67-72 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. Туберколоцидно и MRSA)
+ Фунгицидно (Candida albicans)
+ Вирусоцидно (BVDV, Vaccinia, HBV, HCV, HIV)

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №1444-4/30.09.2020г.

РАЗФАСОВКИ:  0,500 L
   0,750 L
   5 L
   1 000 L


СРОК НА ГОДНОСТ:
 3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.