HMI® TABIDEZ 56 granules - дезинфектант за твърди повърхности на гранули
HMI® TABIDEZ 56 granules - дезинфектант за твърди повърхности на гранули

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Висококачествена и бърза дезинфекция на хлорна основа
+ Подходящ за повърхности в контакт с храни
+ Подходящ за дезинфекция в помещения с висок инфекциозен риск
+ Подходящ за дезинфекция и избелване на бели текстилни тъкани
+ Лесно и точно дозиране
+ Бързоразтворим

ВИД НА БИОЦИДА:
+ Гранули

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности и оборудване с повишен инфекциозен риск
+ Почистване и дезинфекция на санитарно оборудване
+ Подходящ за професионална употреба 
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Натриев дихлоризоцианурат 99 g 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Фунгицидно (C. albicans, A. niger)
+ Вирусоцидно (HIV, HBV, Rota, Herpes)
+ Aлгицидно
+ Спороцидно

РАЗФАСОВКИ:  1 kg
   5 kg

 
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. 
Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.