HMI® SCRUB AL Невидима защита - дезинфектант за ръце и кожа
HMI® SCRUB AL Невидима защита - дезинфектант за ръце и кожа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Дезинфектант на алкохолна основа
+ Широк спектър на действие
+ Подходящ за продължителна употреба
+ Без отмиване
+ С приятен аромат

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Хигиенна дезинфекция на ръце
+ Подходящ за масова употреба

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В 100 g
+ Етанол 72 g
+ Хлорхексидин диглюконат 0,5 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно (вкл. Дрождецидно)
+ Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Вирусоцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2537-3/08.05.2020г.

РАЗФАСОВКИ:  0,050 L
   0,120 L
   0,200 L
   0,500 L


СРОК НА ГОДНОСТ:
 2 години

Използайте биоцидитепредпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. 
Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.