HMI® HYGIENE - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване
HMI® HYGIENE - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Подходящ за всякакви видове миещи се повърхности и предмети, хирургичен и стоматологичен инструментариум, лабораторна стъклария, санитарно оборудване, предмети за обслужване на болния, болнично бельо
+ Високостепенна дезинфекция на основата на активен кислород
+ Ефективно премахва органични замърсявания
+ Формула без алдехиди
+ Съдържа корозионен инхибитор
+ рН: 9.0-10.0

ВИД НА БИОЦИДА
+ Прахообразен
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности и оборудване с повишен инфекциозен риск
+ Почистване и дезинфекция на санитарно оборудване

+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
+ Пероцетна киселина in situ oт тетраацетилендиамин и натриев перкабонат

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно (вкл. Дрождецидно)
+ Микобактерицидно (вкл. Tуберкулоцидно)
+ Вирусоцидно
+ Спороцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2592-1/03.09.2019г.

РАЗФАСОВКИ:  1 kg
   5 kg


СРОК НА ГОДНОСТ:
2 години


Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. Клас на опасност: Корозия / дразнене на кожата, кат. 2.