HMI® Q SEPT S - дезинфектант за оперативно поле - oцветен
HMI® Q SEPT S - дезинфектант за оперативно поле - oцветен

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Отлично обезмаслява и дезинфекцира кожата
+ Оцветен
+ Маркира оперативното поле

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Дезинфекция интактна, неувредена кожа преди операции и извършване на медицински манипулации - инжекции, ваксинация, вземане на кръв, катетеризации, пункции, биопсии
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО в 100 g
+ Етанол 68 - 72 g
+ Дидецилдиметил амониев хлорид 0,20 - 0,25 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Дрождецидно (вкл. C. albicans)
+ Фунгицидно
+ Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Вирусоцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2493-1/15.01.2019г.

РАЗФАСОВКИ:   0,750 L
   5 L


СРОК НА ГОДНОСТ:
3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.