Химически дезинфектанти за медицински изделия (инструменти, термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи) - Директива 93/42/EEC

Утвърдените ни продукти за дезинфекция на медицински изделия: хирургичен и стоматологичен инструментариум и екипировка; медицинско оборудване и инкубатори за новородени (кувьози); термолабилни материали, инвентарно и анестезиологично оборудване, твърди и гъвкави ендоскопи; в края на 2009 г. получиха признание за световно качество за съответствието си със стандарта за управление на качеството при производство на медицински изделия ISO 13485:2003, Директива 93/42/ЕЕС и марка CE.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни