Чистата среда оптимизира резултатите

Хигиената и дезинфекцията са от първостепенно значение за повечето професионални сфери на дейност. За да се трудите и да създавате, вие имате нужда от подходящите условия за това. Освен, че чрез добрата хигиена осигурявате здравословна и уютна атмосфера и на своите служители, колеги, партньори, клиенти, вие можете да бъдете сигурни и в качествата на собствените си труд и продукция. Без значение дали произвеждате или търгувате с хранителни или промишлени продукти, дали обслужвате гости в хотела или ресторанта си, пациенти в кабинета си, деца в детската градина или отглеждате животни във фермата, вие трябва да уважавате своя труд и да търсите оптималното от него, без компромиси. Осигурявайки нужното за вашата дейност ниво на хигиена, вие се грижите и за вашите сгради и съоръжения, оборудване и апаратура, удължавайки живота им и ползите от употребата им.
 
Всяка повърхност има своята специфика и характерност, и се нуждае от съответната поддръжка, за да живее максимално дълго и да служи за това, за което е предназначена. Ние ще се погрижим за всичко като осигурим точните хигиенни продукти, перфектното им обслужване и ще изготвим индивидуални хигиенни и дезинфекционни планове, програми за профилактика, анализи на риска и критичните контролни точни (HACCP), консултации и обучения за конкретните ви нужди и изисквания, за всичко от обикновения прозорец и подова настилка до операционната маса.
 
Вие просто се отдайте на вашата работа, ние ще ви осигурим условията за това.
 
Изберете вашата сфера на дейност и срещнете решенията на вашите хигиенни нужди.
 
 
 
 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни