Увереност и сигурност във всяко действие.

HMI Co., Ltd. е утвърденият лидер в осигуряването на хигиената, контролирането на инфекции и предотвратяването им в медицинските и стоматологичните заведения в България. Като основна наша дейност, ние сме изградили уменията, качествата и опита да сме най-добрите в болничната дезинфекция вече 20 години.

Предлагаме Ви производство и доставка на препарати за комплексна болнична дезинфекция, доставка и монтаж на апаратура за дезинфекция и стерилизация, комплексно почистване на здравни заведения, консултации и разработване на дезинфекционни програми.

Нашето производство се осъществява в нова, модерна производствена сграда при въведена система за управление на качеството, удовлетворяваща изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485, а продуктите отговарят на изискванията на ЗВВОХВП (хармонизиран с Директивата за биоцидните препарати 98/8/ЕС) и с ЗМИ (хармонизиран с Директивата за медицинските изделия 93/42/ЕЕС).

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни