Здраве за животните и хората

HMI Co., Ltd. е дългогодишен специализиран производител на препарати за животновъдството и ветеринарната медицина. Всички продукти са произведени по световни системи за качество, регистрирани са според законодателството на Република България и гарантират висока ефективност на дезинфекционните мероприятия – дезинфекция на ръце, санитарни филтри, оборудване, инвентар, апаратура и инструменти, както и процес на стерилизация.

Предлагаме Ви високоефективни продукти за контрол на епидемии и вируси при животните, в защита за Вас и спокойствие за качествата на Вашата продукция.
 

  Хигиена и дезинфекция във ветеринарната медицина и животновъдството

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни