Месопреработвателни предприятия

В месодобивната и преработвателна индустрия съществуват някои особености, които имат пряко значение към ефекта на дезинфекцията.

  • Значително количество органични вещества (кръв, мазнини) по съоръжения, под, стени и други.

  • Органична материя служеща като защитна обвивка на бактерии, вируси, гъбички и други популации, възпрепятстващи антимикробното действие на дезинфектантите.

HMI Co., Ltd. предлага специално разработени продукти за хранително-вкусовата промишленост, които гарантират максимален дезинфекционен ефект при тези специфични условия, както и изготвяне на индивидуални хигиенни и дезинфекционни планове, програми и консултации за оптимизиране на резултати и разходи.

 

  Хигиена и дезинфекция в ХВП
  Почистване и дезинфекция на повърхности
  Почистване и дезинфекция на съоръжения и инструментариум
  Миещи машини

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни