Млекопреработвателни предприятия

В млекодобивната индустрия вниманието е акцентирано върху въвеждане на правила, осигуряване на  добри практики и стриктен контрол в доилните зали и преработката на суровото мляко. Производителите стриктно трябва да извършват дезинфекция, за да получават качествени продукти "от обора до масата на потребителя".

В продуктите на HMI Co., Ltd. ще откриете най-добрите решения за вашата производствена среда, които с дългогодишния си опит на пазара гарантират максимално качество на Вашата продукция.

 

  Хигиена и дезинфекция в ХВП
  Почистване и дезинфекция на повърхности
  Почистване и дезинфекция на съоръжения и инструментариум
  Миещи машини

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни