Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

  Хигиена и дезинфекция в ХВП
  Почистване и дезинфекция на повърхности
  Почистване и дезинфекция на съоръжения и инструментариум
  Миещи машини

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни