Ефикасност и благоприятност за природата и материалите

Обработката на води е от огромно значение за общественото здраве, осигурявайки на населението чиста питейна вода, пречиствайки отпадните води от производствата и бита, поддържайки водата здравословна и безвредна за хората и в най-добро състояние.

Основните цели на водното третиране са:

  • Отстраняване на органични замърсители.
  • Отстраняване и предотвратяване образуването на неорганични отлагания.
  • Поддръжка и регулация на основни параметри на водата,
    в зависимост от приложението й.


HMI Co., Ltd.
 осигурява най-добрите решения за всяка водна обработка, осигурявайки богата гама от високоефективни биоциди, киселинни разтворители на минерални отлагания и регулатори. Ние Ви предлагаме ефикасно действие дори и при ниски концентрации, безвредно и щадящо материалите и повърхностите, в контакт с третираните води, чрез влагане на специални корозионни инхибитори в нашите препарати с грижа и отговорност към опазването на природата.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни