Безопасна и здравословна храна = обществено здраве

Безопасната и здравословна храна е от огромно значение за общественото здраве. Налице е  стремеж за повишаване доверието към безопасните храни и напитки, който се реализира  чрез  надеждни и прецизни процедури за осигуряване на безопасност на храните и чрез хигиенен мониторинг, като по този начен се гарантира високо качеството за клиентите и значителна добавена стойност за техните домакини от сектора на общественото хранене.

Допълнително, повишеното внимание от страна на регулаторните органи върху процесите и регламентите, например HACCP (анализ на риска и критичните контролни точки) отразява цялостното значение на безопасността на храните и е двигател за разпространяването на безопасността на храните и свързаните с нея програми в целия сектор. Това налага поддържането на висока чистота и хигиена и ние сме готови по всяко време да откликнем на потребностите на нашите клиенти, като им предложим консултации, разработване на програми НАССР, съобразени със спецификата на технологията на приготвяне и сервиране на храните и напитките, и най-вече чрез навременна доставка на най-подходящите миещи и дезинфекциращи средства от специално разработената гама продукти за сектора на общественото хранене.

 

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни