Чистота и здраве за хората

Обществените и социалните заведения са създадени от грижа за хората и тяхната основна цел е да ги обслужват, насочват, улесняват, да помагат на нуждаещите се и на хората в затруднено или неравностойно положение, подобрявайки качеството на живота им. Хигиената, като основен носител на общественото здраве, в тези обекти трябва да бъде на най-високо ниво, осигурявайки максимално добри условия и здравословна среда за хората, които обслужват, или за които се грижат.

Ние осигуряваме всичко необходимо от поддръжката на обща хигиена в административните, учебните заведения и бизнес сгради до специфичните индивидуални дезинфекционни и стерилизионни изсиквания и потребности на отделните видове социални заведения, домове и хосписи.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни