Чистота в движение

Транспорта е с неоспоримо значение в развитието на всяка икономика. Ежедневно се превозват голям брой пътници и товари и с оглед гарантирано спокойствие, комфорт, безопасност и запазване доброто име на превозвача, възниква необходимостта от дезинфекция и добра хигиена в този отрасъл.

HMI Co., Ltd. е утвърдена фирма с многогодишен опит в професионалната хигиена. Това, което предлагаме е с цел да гарантираме Вашата сигурност и комфорт във водния, въздушния, автомобилния и жп транспорт. Продуктовата ни гама включва освен висококачествени почистващи препарати, дезинфектанти и продукти за активна защита безвредни за околната среда, така също програми и цялостни решения за превенция, ограничаване и ликвидиране на заболявания. Богатият ни стоков асортимент от професионални препарати за почистване и дезинфекция на общи повърхности, повърхности в кухненски боксове и оборудване, санитарен фаянс и обществени тоалетни, бариери на контролно пропусквателни пунктове се отличава с:

  • Висока ефективност при минимален разход.
  • Комбиниран ефект – дезинфекция, почистване, приятен аромат.
  • Широк спектър на действие.
  • Щадят обработваните повърхности. 
     

За гаранция на вашата сигурност, ние сме вашият надежден партньор!

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни