Фармацевтична и козметична индустрия

Изискването за висока степен на пречистване на фармацевтичните и козметични продукти се удовлетворява в условията на въведена система за управление на качеството на производство GMP (добра производствена практика)  чрез прилагане на комплекс от мерки, част от които представлява дезинфекцията на повърхностите в сивата и бялата зона, дезинфекцията на оборудването, работните обувки и ръцете на персонала. 

За целта е разработена и внедрена в производството  гама от продукти, отличаващи се със широк спектър на действие, кратка експозиция и ниска токсичност и екотоксичност.
 
Нашите продукти са предпочитан избор на производителите заради неизменното си високо качество, краткия срок на доставка и допълнително предлаганите услуги, като например консултации и разработване и внедряване на дезинфекционни програми, съобразени със специфичния технологичен процес.
 
 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни