Въздушен транспорт

Предлагаме Ви специално разработени продукти за хигенна поддръжка на всички повърхности в летателните транспортни средства, осигуряващи комфорт, свежест и сигурност на Вашите пътници, и максимално добри условия при превоза на Вашата продукция и товари, включително специфичното третиране на:

  • Хладилни контейнери за превоз на храни и суровини за хранително-вкусовата промишленост.
     
  • Трюмове за превоз на зърно.
     
  • Дезинфекция на повърхности в системата на рециркулируеми тоалетни.

 

  Хигиена и дезинфекция на санитарни помещения
  Почистване на твърди повърхности
  Ежедневно почистване и поддръжка на твърди повърхности
  Основно почистване на твърди повърхности
  Почистване на текстилни подове и тапицерии
  Контрол на неприятни миризми
  Неутрализатори на неприятни миризми
  Биологични продукти за елиминиране на неприятни миризми
  Лична хигиена и дезинфекция
  Хигиена и дезинфекция на ръце и кожа
  Специализирани продукти
  Почистване и дезинфекция на общи повърхности
  Почистване и дезинфекция на трюмове и хладилни контейнери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни