Стоматологични кабинети и клиники

Предлагаме Ви най-добрите решения за хигиена, дезинфекция и стерилизация, цялостна поддръжка и профилактика за стоматологичната практика, доказани и изпитани с времето, на най-добрата цена.

Богатата ни гама от собствени продукти за професионална дезинфекция, стерилизация и хигиена на дребен и едър стоматологичен инструментариум, ръце, апаратура, повърхности, наконечници, аспирации и отпечатъци, както и машини за стерилизация, индивидуално изготвени планове и програми с оптимизиран ефект и разходи, Ви осигуряват сигурна и здравословна работна среда, и спокойствието да се трудите с увереност.

Правилната поддръжка и грижа за стоматологичния инструментариум, апаратура и повърхности чрез редовното и прецизното им почистване и смазване, дезинфекция и стерилизация са от първостепенно значение за функционирането и дългия им живот.

 

  Болнична и стоматологична хигиена и дезинфекция
  Хигиена и дезинфекция на ръце и кожа
  Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
  Алкохолосъдържащи средства
  Дезинфекциращи сапуни
  Дезинфекция на оперативно поле и кожа преди медицински манипулации
  Хигиенни и възстановяващи сапуни и лосиони
  Почистване и дезинфекция на инструменти и оборудване
  Дезинфектанти за инвазивни и неинвазивни медицински изделия, клас IIb
  Дезинфектанти за неинвазивни медицински изделия, клас IIa
  Прeпарати за медицински изделия, клас I
  Почистване и дезинфекция на повърхности
  Почистване и дезинфекция на общи повърхности и санитарен фаянс
  Високостепенна дезинфекция на външни повърхности на медицинска апаратура
  Дезинфекция на инкубатори за новородени (кувьози)
  Почистване и дезинфекция на болнично бельо

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни