Административни и бизнес сгради


Чистота и блясък. Така се привличат клиенти! 

Във вашия бизнес център, магазин, офис, агенция или бюро, и навсякъде, където имате допирни точки със своите клиенти и желаете да градите имидж и авторитет, чистотата е един от най-силните и убедителни начини за това. А специалистите в осигуряването й сме ние. 

Нашите професионални детергенти осигуряват максимално добрия подход към всяка повърхност, познавайки в основи характера и спецификата на всяка от тях, гарантирайки максимални резултати на най-добрата цена. 

Вече видяхте ли истинската чистота? Нека ви я покажем!

 

  Хигиена и дезинфекция на санитарни помещения
  Почистване на твърди повърхности
  Ежедневно почистване и поддръжка на твърди повърхности
  Основно почистване на твърди повърхности
  Почистване на текстилни подове и тапицерии
  Контрол на неприятни миризми
  Неутрализатори на неприятни миризми
  Биологични продукти за елиминиране на неприятни миризми
  Лична хигиена и дезинфекция
  Хигиена и дезинфекция на ръце и кожа

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни