През периода 2009 – 2010 г. HMI Co., Ltd. осъществи мащабен проект за въвеждане на системи за управление, съответстващи на международните стандарти ISO 13485:2003 и ISO 14001:2004, както и за придобиване на правото за поставяне на СЕ маркировка върху своите изделия.

В резултат на успешното сътрудничество между дружеството и консултантски, сертифициращи организации и акредитирани лаборатории, и сключените договори с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, бяха изпълнени следните дейности:

1. Въвеждане и успешно сертифициране на система за управление на околната среда съответстваща на стандарта ISO 14001:2004;

2. Извършване на успешни изпитания на продуктите на дружеството за вирусоцидно действие в международна акредитирана лаборатория;

3. Въвеждане и успешно сертифициране на система за управление на качеството съответстваща на международния стандарт ISO 13485:2003 и придобиване на правото за поставяне на СЕ маркировка върху 9 от нашите продукти.

Успешните резултати на фирмата по реализацията на този проект нямаше да са възможни без осигурената финансова подкрепа на ОП и ЕФРР и конструктивното и ползотворно сътрудничество между ХМИ и специалистите от ИАНМСП.
 


Вижте сертификатите

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни