В рамките на двустранен Българо-германски проект, на 03 Май 2011 г. в "ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД успешно завърши пилотна проверка за прилагане от дружеството на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите.

Съвместната проверка беше извършена от експерти на Германското Федерално министерство на околната среда, защита на природата и ядрена безопасност, специалисти от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Велико Търново и Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново.


 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни