Мисия


Фирмената ни философия се основава на бързото реагиране на специфичните изисквания на клиентите, следвано от задълбочено проучване, разработка, производство и доставка на точното място и в точното време и в най-удобната за клиента форма, удовлетворявайки в пълнота всяка индивидуална потребност.

Вече повече от 21 години HMI Co., Ltd. е определящ фактор на българския пазар на хигиена и дезинфекция и активно подкрепя усилията на българските институции в посока повишаване качеството на живот на хората. 

Мисията на компанията е да създава и доставя иновативни решения, повишаващи човешкото здраве и хигиена, с отговорност и грижа към околната средa.

Днешната бизнес среда изисква иновационни програми, подпомагащи здрави и успешни общества, в които здравето и благополучието е първостепенна цел. HMI Co. Ltd. е компания, която гледа напред и има бъдеще, пълно с предизвикателства. Ние активно участваме в глобалното търсене на методи за подобряване на живота на идните поколения.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни