Гаранция за качество

От създаването си HMI Co., Ltd. е фокусирана върху клиентите си. Ние плътно следваме световните иновации и винаги ще правим необходимите инвестиции за развитие на иновативни продукти и услуги доставящи допълнителна стойност и удовлетвореност на нашите клиенти. Всъщност това са ангажиментите, които ние сме поели и пред нас самите, и чрез които заявавяме нашата отговорност пред вас, нашите клиенти.


Сертификат за управление на качеството  ISO 9001,
издаден от BUREAU VERITAS Certification


 

 

 

Сертификат за управление на качеството при производството на медицински изделия ISO 13485, Директива 93/42/ЕЕС и марка CE, издаден от Cermet, Италия

                    

 

 

 

Сертификат за управление на въздействието върху околната среда
ISO 14001, издаден от BUREAU VERITAS Certification

   

 

 

 

Сертификат за управление на здравето и безопасността при работа 
OHSAS 18001, издаден от BUREAU VERITAS Certification, 
демонстриращ ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти


         
 

 

 

 

Сертификат за социална отговорност SA 8000, 
издаден от BUREAU VERITAS Certification

 

        

 

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни