Цялостна система за осигуряване на безупречна хигиена и дезинфекция.
Навсякъде, където е необходима.
 

Близкия контакт с клиентите, ангажираността на компанията в удовлетворяването на всяка индивидуална потребност и решаването на всеки възникнал проблем, позволява на HMI да изгради и усъвършенства една комплексна и гъвкава холистична система за пълно хигиенно обслужване – от разработване, производство и доставка на точните препарати, през осигуряване на подпомагащи и улесняващи хигиенния процес условия, машини, средства и консумативи, до перфекциониране на методи, технологии, човешки фактор.

Експертите на HMI анализират всяка индивидуална ситуация и намират решението за нея в най-изгодната за клиента форма. Според конкретната потребност, Вие ще получите индивидуален хигиенен план или програма с гарантирана оптимална ефективност на препарати, концентрации, устройства за прецизно дозиране, професионални машини за почистване, дезинфекция или стерилизация, хигиенни консумативи, лични предпазни средства, както и повишаване персоналните качества на хигиенистите или технолозите чрез обучения и консултации.

Нашата гъвкавост е нашата сила, а Вие получавате най-добрите резултати в хигиената.

 

Направете запитване към нашите експерти за Вашата индивидуална хигиенна потребност

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни