Развойна дейност и иновации

Вдъхновени от многообразието в практиката и влиянието на световните иновации, развойния отдел на HMI създава все по-добри продукти, услуги и решения с все по-широк обхват на действие и приложение, като много от тях решават уникални потребности и нямат аналог.

Ако в нашето портфолио не намирате решение за Вашата потребност, или не откривате такова на пазара, свържете се с нас и ние ще разработим продукт с жеалните от Вас характеристики.
 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни