Проектиране на индивидуални хигиенни и дезинфекционни планове и програми

Изготвянето на план или програма, в което са взети предвид всички обстоятелства и детайли в конкретната потребност, позволява определяне на най-подходящите продукти и нужните концентрации, необходимите спомагателни средства и методи на експлоатация, графици и периодичност, за постигане на желания ефект на най-добрата цена.

Нашите специалисти обръщат индивидуално внимание на всеки клиент и всяка потребност във всички професионални области, за да може HMI да предложи наистина най-качественото хигиенно обслужване на пазара.

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни