Консултации и обучения

Човешкия фактор е от изключителна важност за подобряване на хигиената, за извършване на правилна и ефективна дезинфекция, или за постигане на определен специфичен резултат. И най-добрите продукти и машини, решения и предписания не биха постигнали оптимален ефект, ако не се използват по правилния начин.

Поради комплексността на материята, изключителната специфичност на всяко вещество, повърхност или взаимодействие, компетентните експерти на HMI подхождат индивидуално и осигуряват необходимите за клиента напътствия и инструкции за справяне със всяка ситуация и постигане на желаните резултати.

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни