Техническа поддръжка и сервиз

HMI се грижи за поддържането на всички технически елементи в изправност за пълната им функционалност и ефективност. Техническата поддръжка обхваща гаранционния и извънгаранционен сервиз на всички машини, дозиращи устройства и системи, технически консултации и инструкции за правилната им експлоатация, осигуряване на максимално дълъг и ефективно полезен експлоатационен период на техниката.

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни