Болнична и стоматологична хигиена и дезинфекция

Ние създаваме най-качествените и сигурни продукти, програми и решения, с отговорността да усъвършенстваме хигиената в българската болница и да спомагaме за подобряването на общественото здраве.

Дългогодишният ни опит и отговорна работа са ни помогнали да усъвършенстваме нашите химични разработки, дозиращи системи и дезинфекционни планове така, че да отговорят по най-добрия начин на потребностите и изискванията във всички области в контролирането на инфекции в болничната среда – дезинфекция на ръце, оперативно поле и кожа, повърхности, апаратура и инструменти, както и процесите на стерилизация и създаването на дезинфекционни бариери.

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни