Хигиена и дезинфекция в ХВП

Предлагаме висококачествени професионални средства за регулиране на процесите при контакт с храни – от добив, съхранение, преработка, производство и търговия до крайна консумация. Нашите продукти решават всички специфични рискове и покриват всички нормативни изисквания на системата за анализ на риска и критичните контролни точки ·НАССР·

Като производител и консултант, ние изготвяме и индивидуални програми, съобразени с добрите производствени практики, така че да управлявате по оптимален начин дейностите си при гарантирани добра хигиенична среда и безопастност на храните.
 


Разгледайте нашият каталог "Хигиена, контрол и безопасност на храните"

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни