Хигиена и дезинфекция на ръце и кожа

Основният източник на инфекциозни организми в болничната среда е заразеният или силно колонизиран пациент и принципния път на предаване е чрез ръцете на болничния персонал. Измиването и дезинфекцията на ръцете се считат за единствена и най-важна мярка за предотвратяване на вътреболнични инфекции, а високоефективната и щадяща кожата дезинфекция на оперативното поле спомага за предотвратяването на постоперативни инфекции и облекчава следоперативния период.

Продуктите на HMI за хигиена и дезинфекция на ръце и кожа осигуряват максимална сигурност в контрола на инфекции. 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни