Индустриални обезмаслители

Обезмасляващите състави, произвеждани от нас, се употребяват най-вече в машиностоителната индустрия и ремонтните дейности, като задачата им е отстраняването на маслата, гресите и другите видове замърсявания от повърхностите на детайлите, получени в следствие от предварителната им обработка или консервация.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни