Обезмасляване на детайли

Процеса обезмасляване се използва предимно за подготовката на детайлите за последващо нанасяне на различни видове покрития. Препаратите се ползват както за междуоперационно обезмасляване на детайли, така и за финално почистване на вече завършени изделия. Постарали сме се да разработим всички основни видове обезмасляващи препарати ползвани в машиностроенето, като сме се съобразили с новите тенденции в производствените практики, навлизащите нови технологии, с повишените изисквания към качеството на продукцията и не на последно място с новите европейски норми за безопасност и опазване на околната среда.

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни