Антикорозионна защита на детайли

Поради необходимостта от защитата на детайлите от кородиране след обезмасляването им, а и в някои други случаи, сме разработили няколко продукта за тази цел. Те могат също така успешно да се използват за пасивация на детайлите след фосфатирането им.


 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни