Измиване на силно замърсени ръце

Продуктите ни, предназначени за измиване на силно замърсени в производството и ремонтните дейности ръце, са разработени на база идеята за заместване на стандартните абразивни препарати, масово ползвани за тази цел. Изхождайки от там, сме разработили и пуснали на пазара неконвенционален, безарбазивен течен сапун, високоефективен, носещ предимствата на модерните течни сапуни и без недостатъците на стандартните абразивни смеси.


 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни