Биологични продукти за поддръжка на тръби и канали


Проблемите със запушването и затлачването на отходните тръби са свързани с натрупването на хранителни отпадъци по стените на тръбите. С времето, органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или под налягане не е достатъчна да отстрани отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до нужда от скъп и труден ремонт.

Натрупването на органични отлагания води до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин. Единственото решение е да бъде отстранен техният източник.

 


 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни